Abridnarrif

Marqus

Lkitab n Marqus: Lʼinjil n Siḏna Ƹisa Lmasiḥ mamc ṯ yura ij n ȓmumen qqaren-as Marqus

Marqus iseḍhar-aneɣ ij n teṣwireṯ x Siḏna Ƹisa Lmasiḥ. Ibedda s mammec Yaḥya iṭehhar Siḏna Ƹisa ḏeg waman, itkemmer s ȓmewṯ n Ƹisa ḏ mammec d ifaq zi ȓmewṯ.