Abridnarrif

Online Reader ABS

غر أَوَاڒ ن أَربِّي س ثمازيغث ن أرّيف س لحروف ن ثعْرابث (ABS). حَاذَا "لْكِتَاب ن أَربِّي" بَاش اَذ تِيخْضَارذ لْكِتَاب. حَاذَا "1" بَاش اَذ تِيخْضَارذ ؤُذم. حَاذَا شَان وَاوَاڒن بَاش اَذ تسْڒِيذ اَم ثْقَّارذ لْكِتَاب.