Abridnarrif

2 تِيمُوْتَاوُس

ثَبْرَات وِيس ثْنَاين ن اَرَّسُوْل بُوْلُس غَار تِيمُوْتَاوُس