Abridnarrif

2 أَيث-كُوْرِينْث

ثَبْرَات وِيس ثْنَاين ن اَرَّسُوْل بُوْلُس غَار ڒْمُوْمِنِين زِي أَيث-كُوْرِينْث

مَا يزمَّر يج ن بْنَاذم اَذ يبْذَا ثُوْذَارْث نّس س ذ جْذِيذ؟

يقَّار أَربِّي ذِي ثَبْرَات وِيس ثْنَاين ن اَرَّسُوْل بُوْلُس غَار ڒْمُوْمِنِين زِي أَيث-كُوْرِينْث:

خ مَانَايَا، ئِجّن مڒَا يدْجَا ذِي لْمَسِيح اَقَا يتْوَاخْڒق-د ذ جْذِيذ؛ مِين يدْجَان ذ اَقْذِيم اَقَا يعْذُو يُوْسَا-د مِين يدْجَان ذ جْذِيذ .مَانَايَا مَارَّا زِي أَربِّي، يسمْصْڒَاح-اَنغ اَكِذس س لْمَسِيح يُوْشَا-ٱنغ أَ نْبشَّر س ڒْعَاهذ-أَ ن صُّلْح.

2 أيث-كُوْرِينْث 5: 17-18