Abridnarrif

1 أَيث-كُوْرِينْث

ثَبْرَات وِيس وَاحِيت ن اَرَّسُوْل بُوْلُس غَار ڒْمُوْمِنِين زِي أَيث-كُوْرِينْث

يقَّار أَربِّي ذِي ثَبْرَات وِيس وَاحِيت ن اَرَّسُوْل بُوْلُس غَار ڒْمُوْمِنِين زِي أَيث-كُوْرِينْث:

»نِغ مَا وَار ثسِّينم دَّات نْوم نتَّاث ذ ثَمْزِيذَا ن اَرُّوْح يقدّْسن إِݣ يزدّْغن ذَايْوم؟ إِيوَا غَارْوم اَرُّوْح-أَ زِي أَربِّي. كنِّيو وَار تْرَايِيم شَا خ يِيخف نْوم، لِأَنَّا تْوَاسْغم كنِيو س يِج ن تَّمَن. فَلِهَاذَا سمْغَارث أَربِّي س دَّات نْوم

1 أَيث-كُوْرِينْث 6: 19-20