Abridnarrif

يُوحَنَا

لْكِتَاب ن يُوحَنَا: لْإِنْجِيل ن سِيذْنَا عِيْسَى لْمَسِيح مَامْش ث يُوْرَا يج ن ڒْمُوْمن قَّارن-اَس يُوحَنَا

لكتاب ن يُوحَنَا ئِسّضْهَار-اَنغ-د بلِّي سِيذْنَا عِيسَى لْمَسِيح نتَّا ذ اَوَاڒ ن أَربِّي، زَّايس إِي يتْوَاخڒْقن مَارَّا۔ يسظْهَار-اَنغ سِيذْنَا عِيسَى لْمَسِيح مِين يعْنَا ذ لْعَلَاقَا نّس اَكذ أَربِّي بَابَاس۔ لْمُعْجِزَاث ن سِيذْنَا عِيسَى لْمَسِيح دْجَانْت ذ لْعَلَامَاث بلِّي عِيسَى نتَّا ذ مِّيس ن أَربِّي۔