Abridnarrif

مَتَى

لْكِتَاب ن مَتَى: لْإِنْجِيل ن سِيذْنَا عِيْسَى لْمَسِيح مَامْش ث يُوْرَا يج ن ڒْمُوْمن قَّارن-اَس مَتَى

مَتَى عَاوذ قَّارن-اَس لَاوِي، نتَّا زِي ثنْعَاس ن يمحْضَارن ن عِيسَى لْمَسِيح۔ أَوَاڒ ن لْإِنْجِيل ڒمَعْنَا نّس "ڒخْبَار يسفْرَاحن"۔ لْإِنْجِيل ن مَتَى يسّضْهَار-اَنغ بلِّي سِيذْنَا عِيسَى نتَّا ذ لْمَسِيح إِي زِي يْوَاعذ أَربِّي، نتَّا ذ اَزدْجِيذ ن يزدْجِيذن، نتَّا ذ ونِّي يسْفهْمن لْمُلْك ن أَربِّي۔