Abridnarrif

سِيذْنَا يُونس

ثَا ذ ڒْقِصَا ن سِيذْنَا يُونس۔ ئِڒَاغَا-يَاس-د أَربِّي حِمَا اَذ يحدّث ذِي ثنْدِينْت ن نِينْوَى ثَامقّْرَانْت، بَاش يِنِّي يعْصَان أَربِّي اَذ تُوبن۔ وَلَكِن يُونس يخِصَّا-اَس زِي يِخف نّس اَذ يتُوب، أُو ئِسْرض-يث يج ن وسْڒم ذ اَمقّْرَان اَطَّاس۔ أَكذ ونݣَّار يسِّيوڒ يُونس اَكذ اَيثْبَاب ن نِينْوَى۔ وَامِي تُوبن، يُونس يڒْمذ خ أَرَّحْمث ذ ثَامقّْرَانْت ن اَربِّي۔