Abridnarrif

سِيذْنَا مُوسَى

ثَا ذ ڒْقِصَا ن سِيذْنَا مُوسَى. أَربِّي يسخْذم سِيذْنَا مُوسَى حِمَا اَذ يسُوفغ أَيث إِسْرَائِيل زِي مِصْرَ، بَاش اَثن يسنْجم زِي ذدْج۔ عَاوذ يسخْذم-يث أَربِّي حِمَا أَذ د يسهْوَا شَّرِيعَا، أَذ د يسضْهَار لْعَضَمَا نّس۔ أَربِّي يسوْجذ اَبْرِيذ إِ ڒْعَاهذ نّس وَامِي د يسكّ سِيذْنَا مُوسَى۔