Abridnarrif

سِيذْنَا دَاوُود

سِيذْنَا دَاوُود يبْذَا اَم يج ن ومكْسِي عَادِي، مَاشَا أَربِّي يسوْجذ-يث حِمَا اَذ يذْور ذ اَزدْجِيذ. يتݣّ ڒْحَارْب، عَاوذ يتْغنّج، كْتَار زِي مَانَايَا، أَربِّي يسِّيوڒ خ سِيذْنَا دَاوُود، ئِنَّا: "ؤفيغ داوود ميس ن يسى، وَا ذ يج ن ورْيَاز۔ يقْبڒ-يث ؤُر ينُو، اَذ يݣّ مَارَّا مِين خْسغ۔"