Abridnarrif

سِيذْنَا اَدَم

سِيذْنَا اَدَم نتَّا ذ بْنَاذم اَمزْوَارُو إِي يخْڒق اَربِّي۔ لْكِتَاب لْمُقدّس يتْخبَّر-انَغ مَامّش اَدَم يُويُور ذݣ وبْرِيذ ن اَربِّي، مَاشَا منْبعْد يعْصَا أَربِّي۔ ڒْقِصَا عَاوذ تْخبَّر-انَغ خ ڒْعَاهذ ن أَربِّي، أَذَانغ د يسّكّ يج ن تضْحِيث، تضْحِيث-اَ تِيڒِي نِيشَان۔