Abridnarrif

أَيث-رُومَا

ثَابْرَاَت ن اَرَّاسُول بُولُوس غَار ڒْمُومِنِين يدْجَان ذِي ثنْدِينْت ن رُومَا

ذِي ثبْرَات-اَ، اَرَّاسُول بُولُس يتْخبّر-انغ بلِّي مَارَّا يوْذَان عْصَان أَربِّي، أُو بلِّي أَخدْجص ن ڒْمُوعْصِيث نتَّا ذ ڒْموْث۔ وَلَكِن س اََرْضَا ن أَربِّي، ينِّي يتَامْنن زِي سِيذْنا عِيسَى لْمَسِيح يترَّا-ثن أَربٍّي نِيشَان س لْإِيمَان۔